Pracodawcy doceniają ukraińskich pracowników, ponieważ przykładają się do swoich obowiązków i są rzetelni. Coraz więcej osób z Ukrainy szuka pracy w Polsce. Zatem bardzo popularne staje się wynajmowanie i zatrudniania pracowników z Ukrainy. Pracodawcy jednak muszą sobie zdawać sprawę z formalności, które są niezbędne do legalnego zatrudnienia obcokrajowca. Jakie dokumenty są wymagane do zarejestrowania pracownika z Ukrainy?

Wymagane formalności do rejestracji pracownika z Ukrainy

Praca dla Ukraińców w Polsce jest coraz bardziej dostępna. Mimo to, obcokrajowiec musi zostać prawidłowo zarejestrowany. Formalności należy rozpocząć od złożenia oświadczenia w powiatowym Urzędzie Pracy, w miejscowości właściwej dla siedziby firmy. Jest to Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. W tym oświadczeniu powinna znaleźć się przewidywana data rozpoczęcia pracy przez Ukraińca oraz przewidywana data zakończenia pracy. Powiatowy Urząd Pracy w ciągu kilku dni (maksymalnie do 14 dni) zarejestruje to oświadczenie. Pracodawca powinien niezwłocznie je odebrać (oryginał przekazać pracownikowi) i od tego momentu może w legalny sposób dać pracę osobom z Ukrainy. Dodatkowo Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi jest podstawą, która posłuży do ubiegania się o wizę roboczą przez pracownika z Ukrainy.

Po rejestracji należy wykazać legalny pobyt w Polsce danego pracownika, który ubiega się o zatrudnienie. Ukraiński pracownik może poświadczyć legalność swojego pobytu w naszym kraju na kilka sposobów. Może okazać wizę krajową albo zezwolenie pobytowe czy też kartę pobytu (która jest wydawana na podstawie zezwolenia pobytowego).

W dalszej kolejności pracodawca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy ukraiński pracownik posiada dokument, który upoważnia go nie tylko do pobytu, ale także do podejmowania pracy w Polsce. Wymagane w tym wypadku jest zezwolenie na pracę. Jednak jeśli pracownik z Ukrainy go nie posiada można skorzystać z ułatwienia – uproszczonej procedury oświadczeniowej.

Uproszczona procedura oświadczeniowa nie wymaga posiadania zezwolenia na pracę. Można z niej skorzystać do zarejestrowania pracownika jednego z sześciu krajów: Republiki Armenii, Republiki Mołdawii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy. Ta procedura pozwala na wykonywanie pracy w Polsce przez 6 miesięcy w okresie 12 następujących po sobie miesięcy. Zawarcie umowy o pracę z pracownikiem z Ukrainy wymaga zaoferowania płacy minimalnej, która obecnie wynosi 2.000 zł brutto. Zobacz ile zarabiają pracownicy z Ukrainy ?

W momencie kiedy mija okres 6 miesięcy pracy danego pracownika, pracodawca jest zobowiązany do wystąpienia o wydanie zezwolenia na pracę w Polsce. Takie zezwolenia są wydawane przez wojewodów i istnieje pięć typów zezwoleń (A, B, C, D, E).

Osoby z Ukrainy, które pracują w Polsce potrzebują zatem zezwolenia na pobyt, zezwolenia na wykonywanie pracy w Polsce oraz podlegają polskiemu prawu podatkowemu, o czym należy pamiętać.